Sítě LAN / WAN


01/201801

Výstavba, konfigurace, správa a evidence sítí.

Současné informační systémy jsou natolik složité, že pro většinu firem není možné a ani účelné zvládnout údržbu a rozvoj vlastními silami. Řešením, jak zajistit udržení firemního systému v chodu a zároveň udržet náklady v rozumných mezích je využít smluvní správy sítě profesionální firmou s kvalifikovanými pracovníky.

Naše firma má zkušenosti z budováním a správou malých i rozsáhlých strukturovaných sítí LAN, WAN na různých přenosových médiích - metalické vedení, optika i pozemní mikrovlnné spoje.


LAN (Local Area Network) - Lokální síť:

 • Sítě relativně omezené geografické oblasti (místnost, areál) apod.
 • 1 vlastník a správce (supervisor)
 • Vlastní komunikační infrastruktura (kabeláž, bezdrátový přenos)
 • Nízká chybovost, vysoké přenosové rychlosti
 • Oddělení či propojení od dalších PC prostředí (dalších sítí)
 • Centrální připojení sítě k Internetu

WAN (Wide Area Network) - Rozsáhlé počítačové sítě:

 • Umožňují datovou komunikaci v geograficky rozlehlých oblastech
 • Pronajatá komunikační infrastruktura (optická vlákna, mikrovlnné trasy)
 • Velké rozpětí přístupových rychlostí (64 kb/s - 10 Gb/s)
 • Obsahují často nejrůznější druhy PC techniky, přenosových médií a protokolů
 • primárně určeny pro vzdálený přístup (př. Internet)


01/201801

Kombinace zařízení a služeb v síti.

Především v sítích LAN můžete díky aktivním prvkům nebo různým převodníkům provozovat i různé typy médií, jako např. audio a video.